L'`EFECTE PAPALLONA´ DE SALTAR-SE ÀPATS

Publicat a: Revista GiDona, núm. 70 - Setembre'13 

És bastant habitual que qui desitja perdre el pes “excedent”, erròniament, tendeixi a suprimir algun dels àpats principals del dia, o bé inclús arribi a plantejar-se fer dejunis puntuals, potser d'un dia a la setmana, pensant que aquesta restricció de la ingesta calòrica ajudarà a assolir els seus objectius ponderals (pel fet de crear un dèficit encara més negatiu entre l’energia que es gasta i la que s’ingereix a través de la dieta). 


Però, paradoxalment, s'han associat aquests dejunis de bastants hores amb l’activació de mecanismes metabòlics “estalviadors”, i en el fons de protecció fisiològica, perquè el nostre organisme pugui respondre de manera més o menys eficient a la situació creada: una aportació calòrica per sota dels requeriments energètics mínims individuals. Es genera una disminució de la despesa energètica, en més o menys grau segons la restricció calòrica i, a més, es tendeix a acumular més fàcilment massa grassa, per a poder garantir una reserva energètica per quan sigui necessària. Llavors, la relació causa/efecte seria que, tot i que es menja molt poca quantitat d’aliments, un/a s’engreixa.


Per tant, es fa palès que tan important és el què es menja (les quilocalories ingerides i d’on provenen des del punt de vista nutricional) com el quan es menja (és a dir, la freqüència de les ingestes i el manteniment d’uns horaris fixes d’aquestes). Menjar de forma més freqüent no s’hauria d’associar a un increment de pes, sinó tot el contrari. Si aquesta afirmació et sorprèn, a continuació se’t facilita les oportunes explicacions de quins són els beneficis de fer una ingesta d’aliments cada 3-4 hores:

  • ajuda a controlar l’apetència (definible com el desig de menjar); i, així doncs, poder prevenir una ingesta d'aliments excessiva (que pot suposar un extra calòric) al següent àpat. També, considerant el perill de consumir aliments a deshora, pot ajudar a prendre consciència de quan es menja per saciar la gana fisiològica, o bé per gana emocional (buscant-se refugi en els aliments, en moments d’ansietat, avorriment, desànim i tristesa).

  • aquesta estratègia ajuda a consumir el volum d’aliments just i necessari, i conseqüentment evitar el risc de digestions pesades i duradores que podrien suposar sentir-se menys actiu/va físicament al llarg del dia, o bé un descans nocturn menys reparador.

  • una part de l'energia aportada pels aliments que es consumeixen és utilitzada per a dur a terme els processos mecànics i químics lligats a la digestió d’aquests, i a l’absorció i assimilació dels seus nutrients. I, així doncs, quantes més ingestes d'aliments es realitzin al llarg del dia, major serà la despesa energètica derivada d'aquests processos fisiològics i metabòlics.

  • aquest major fraccionament d’ingestes ajuda a consumir les racions recomanades dels diferents grups d’aliments. I, per tant, considerant-se que cada grup posseeix un perfil nutricional determinat, el benefici recau en facilitar que els requeriments nutricionals mínims diaris estiguin coberts. 
 
En tot cas, mantenir aquest hàbit porta implícit el fet que cada àpat o col·lació ha d’estar degudament planificat en grups d’aliments que hi participen, i acotada la quantitat a consumir d’aquests. És a dir, cada àpat hauria de participar en un percentatge de la ingesta calòrica diària i en una aportació nutricional que permeti desenvolupar l’activitat duta a terme a cada moment del dia, de manera adequada i suficient.

Comencem a aplicar aquest hàbit saludable? Es tracta de fer salut i prevenció! El/la Dietista-Nutricionista és el professional sanitari que et pot assessorar. 
Post Recomendado deslizante para blogger